Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

Organizator nagradne igre je Zamlade.si (v nadaljevanju organizator).
Pravila zadevajo nagradno igro z dne 24. 4. 2024.

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe stare od 16 do 49 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prepoznajo v namenu in programu Počitnic za mlade in mlajše odrasle.
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.
Nagradna igra ni povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Facebook strani Počitnice za mlade in za mlajše odrasle.

2. Pravila nagradne igre

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook na spletni strani Počitnic za mlade in mlajše odrasle od 24. aprila do 24. junija 2024.
Udeležence, ki bodo prejeli nagrade, bo organizator določil z žrebom. ki bo 25. junija 2024.
V primeru kršitve ali neizpolnitve pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri udeleženec izgubi pravico do nagrade. Organizator presodi, ali bo v tem primeru nagrado podelil komu drugemu ali ne.

3. Nagrade

Nagrade so predstavljene v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook strani.
Prva nagrada so brezplačne počitnice za teden dni v izbranem terminu za eno osebo. Ostale nagrade so dodatni popusti in praktične nagrade.
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade ali izplačljive v gotovini.
Nagrade niso prenosljive.

4. Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel po e-pošti.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca navede na Facebook strani in ga ob tem tudi označi (tag).
Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenec mora v treh dneh po pozivu organizatorju sporočiti, ali bo nagrado koristil ali ne. Prav tako mora nagrajenec organizatorju predložiti nekatere osebne in kontaktne podatke. V kolikor teh pogojev ne izpolni pravočasno, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

6. Prehodne in končne določbe

Organizator ne prevzema odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.
Organizator si pridržuje pravico za spremembo pogojev nagradne igre. O morebitnih spremembah bodo udeleženci seznanjeni z objavami na Facebook strani.